dinsdag 11 maart 2008

Een magische boom

De “Olea Europea” of olijfboom speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie en geschiedenis. Ooit schonk de godin Athene deze groenblijvende boom aan een belangrijke stad in Attika. De bewoners riepen haar prompt uit tot beschermvrouw van de stad, en beloofden dat ze voor altijd haar naam zou dragen … en zo geschiedde.

In oorlogstijd was de olijfboom een belangrijk doelwit om de vijand te raken. Doordat de boom pas vrucht draagt na 8 tot 10 jaar, had de vernietiging van een olijfgaard een geweldige psychologische impact. De vijand zou het namelijk verschillende jaren moeten stellen zonder olie, een geliefkoosd product dat zowel in de keuken als in de geneeskunde gebruikt werd (en wordt). Ook tijdens de branden die in 2007 honderden hectare olijfgaarden in de as legden, bleek Griekenland eerder te rouwen om z’n bomen dan om het omgekomen vee…

Omdat de boom enkel gecultiveerd kon worden in langere periodes van de vrede, werd hij al snel de vredesboom genoemd. Ook nu is de olijftak nog steeds het vredessymbool bij uitstek! De olijfboom wordt ook beschouwd als symbool voor de wijsheid, de overwinning, de vruchtbaarheid en de kracht. De geboorte van een baby werd aangekondigd door de olijfkrans aan de deur, terwijl de winnaars van de olympische spelen geëerd werden met een krans van olijftakken en tot 100 amphoras met kostbare olie. Ook tijdens de olympische spelen die in 2004 in Griekenland werden georganiseerd, droegen de winnaars een krans van olijftakken.